Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 27 + 28 xuất bản ngày 15-07-2011: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-06-2011 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 04 đến trang 07)
19-06-2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 08)
19-06-2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 09)
19-06-2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 10)
19-06-2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 11)
19-06-2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 12)
19-06-2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 13)
19-06-2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 14 đến trang 16)
19-06-2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Thư ký các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 17)
19-06-2011 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 18 đến trang 19)
29-06-2011 Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng”. (từ trang 20 đến trang 31)
04-07-2011 Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung và định mức chi cho công tác tổ chức các kỳ thi tuyển công chức vào các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Nghệ An. (từ trang 32 đến trang 34)
01-07-2011 Chỉ thị số 21/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 35 đến trang 37)
27-06-2011 Quyết định số 2405/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương chi tiết "Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn đến năm 2020". (từ trang 38 đến trang 42)
28-06-2011 Quyết định số 2453/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương chi tiết đề án "Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp Nghệ An, giai đoạn 2011 - 2015, có tính đến năm 2020". (từ trang 43 đến trang 47)
05-07-2011 Quyết định số 2572/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Báo cáo viên pháp luật tỉnh Nghệ An. (từ trang 48 đến trang 52)
05-07-2011 Quyết định số 2573/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015. (từ trang 53 đến trang 62)
06-07-2011 Quyết định số 2612/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương chi tiết đề án "Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ trên địa bàn Nghệ An, giai đoạn 2011 - 2020”. (từ trang 63 đến trang 67)
14-07-2011 Quyết định số 2701/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Huy động nguồn lực tổ chức phẫu thuật và phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 68 đến trang 86)
28-06-2011 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012. (từ trang 87 đến trang 94)
28-06-2011 Quyết định số 2466/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động cán bộ, công chức. (trang 95)
08-07-2011 Quyết định số 2626/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 96 đến trang 97)
08-07-2011 Quyết định số 2627/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Qùy Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 98 đến trang 99)
49,866,894 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner