Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 29 + 30 xuất bản ngày 01-08-2011: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-07-2011 Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 06)
26-07-2011 Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An. (từ trang 07 đến trang 12)
28-07-2011 Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 87/2009/QĐ.UBND ngày 9 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh quy định mức thu học phí tại các trường bán công và trung tâm GDTX thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 13 đến trang 14)
29-07-2011 Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, điều chỉnh và bổ sung đơn giá thu một phần viện phí tại Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 26/6/2009 của UBND tỉnh Nghệ An. (từ trang 15 đến trang 19)
01-08-2011 Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 20 đến trang 23)
01-08-2011 Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 24 đến trang 47)
21-07-2011 Quyết định số 2832/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Bệnh viện Mắt Nghệ An. (từ trang 48 đến trang 67)
25-07-2011 Quyết định số 2865/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 68 đến trang 83)
25-07-2011 Quyết định số 2891/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (trang 84)
26-07-2011 Quyết định số 2902/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục đề án, dự án chuyên môn thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường năm 2012. (từ trang 85 đến trang 86)
28-07-2011 Quyết định số 2945/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bộ thiết kế mẫu Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND và các đoàn thể cấp xã trên địa bàn Nghệ An. (từ trang 87 đến trang 89)
29-07-2011 Thông báo số 282/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2011. (từ trang 90 đến trang 96)
21-07-2011 Quyết định số 2836/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 97)
25-07-2011 Quyết định số 2888/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. (trang 98)
28-07-2011 Quyết định số 2936/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 99)
49,892,277 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner