Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 31 + 32 xuất bản ngày 16-08-2011: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-07-2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 04)
28-07-2011 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho thôi giữ chức Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 05)
28-07-2011 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho thôi giữ chức Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 06)
28-07-2011 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 07)
28-07-2011 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVI, Nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 08)
28-07-2011 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016. (trang 09)
29-07-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về định hướng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 10 đến trang 21)
29-07-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 22 đến trang 28)
29-07-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011. (từ trang 29 đến trang 36)
29-07-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2012. (trang 37)
29-07-2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường trên địa bàn thị xã Thái Hòa. (từ trang 38 đến trang 47)
08-08-2011 Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nghệ An. (từ trang 48 đến trang 53)
09-08-2011 Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. (từ trang 54 đến trang 82)
16-08-2011 Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu học phí mầm non công lập thực hiện chương trình chất lượng cao tự chủ một phần kinh phí hoạt động. (từ trang 83 đến trang 84)
27-07-2011 Quyết định số 2926/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương và Đề cương điều chỉnh Quy hoạch ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 85 đến trang 90)
09-08-2011 Quyết định số 3105/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương đề án: Điều tra hiện trạng môi trường lưu vực sông Cửa Tiền, sông Cấm, sông Thái, sông Mai Giang, Sông Dinh và sông Hiếu tỉnh Nghệ An, đề xuất giải pháp khắc phục. (từ trang 91 đến trang 94)
09-08-2011 Quyết định số 3106/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương đề án: Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường của ngành chăn nuôi gia súc tập trung tỉnh Nghệ An đề xuất giải pháp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường. (từ trang 95 đến trang 97)
16-08-2011 Quyết định số 3215/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức học phí để hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục có học sinh thuộc đối tượng miễn học phí cư trú tại địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, xã khu vực 3, xã thuộc huyện nghèo và xã bãi ngang ven biển đặc biệt khó khăn. (từ trang 98 đến trang 99)
49,892,505 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner