Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 33 + 34 xuất bản ngày 22-08-2011: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-08-2011 Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu dùng để tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 16)
11-08-2011 Quyết định số 3138/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 17 đến trang 36)
15-08-2011 Quyết định số 3188/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán lập Đề án Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 37 đến trang 39)
17-08-2011 Quyết định số 3240/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ của Trường Cao đẳng nghề Du lịch - Thương mại Nghệ An. (từ trang 40 đến trang 57)
19-08-2011 Quyết định số 3285/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Định hướng phát triển xuất khẩu trên địa bàn Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015”. (từ trang 58 đến trang 97)
17-08-2011 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Đông năm 2011. (từ trang 98 đến trang 99)
50,936,895 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner