Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 37 + 38 xuất bản ngày 03-10-2011: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-09-2011 Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ và uỷ quyền thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 04)
20-09-2011 Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. (từ trang 05 đến trang 10)
23-09-2011 Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ đơn giá phân tích môi trường không khí xung quanh; khí thải; nước mặt lục địa; nước dưới đất; nước thải và nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 11 đến trang 16)
07-09-2011 Quyết định số 3634/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Nghệ An. (từ trang 17 đến trang 23)
13-09-2011 Quyết định số 3705/QĐ-UBNDVX của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển giáo dục vùng dân tộc rất ít người, giai đoạn 2011 - 2015, tỉnh Nghệ An. (từ trang 24 đến trang 31)
22-09-2011 Quyết định số 3900/QĐ-UBNDVX của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại Nghệ An. (từ trang 32 đến trang 59)
26-09-2011 Quyết định số 3946/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình mục tiêu giảm nghèo tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 60 đến trang 78)
26-09-2011 Quyết định số 3947/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình mục tiêu giải quyết việc làm tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 79 đến trang 99)
49,892,346 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner