Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 39 + 40 xuất bản ngày 20-10-2011: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-10-2011 Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định cho phép doanh nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An sử dụng thẻ APEC. (từ trang 03 đến trang 07)
14-10-2011 Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Uỷ ban nhân dân xã, phường trên địa bàn thị xã Cửa Lò sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện. (trang 08)
14-10-2011 Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 09 đến trang 23)
17-10-2011 Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 80/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 24 đến trang 26)
04-10-2011 Chỉ thị số 25/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi nhân ngày 16/10/2011. (từ trang 27 đến trang 29)
19-09-2011 Quyết định số 3822/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải huyện Kỳ Sơn đến năm 2020. (từ trang 30 đến trang 41)
21-09-2011 Quyết định số 3866/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2011. (từ trang 42 đến trang 49)
04-10-2011 Quyết định số 4070/QĐ-UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An. (từ trang 50 đến trang 52)
12-10-2011 Quyết định số 4211/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án đào tạo cán bộ Quân sự Ban CHQS cấp xã trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ngành Quân sự cơ sở giai đoạn 2011 - 2015 và những năm tiếp theo của tỉnh Nghệ An. (từ trang 53 đến trang 69)
17-10-2011 Quyết định số 4309/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An. (từ trang 70 đến trang 71)
17-10-2011 Quyết định số 4313/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng duyên hải tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn đến 2050, tỷ lệ 1/50.000. (từ trang 72 đến trang 87)
10-10-2011 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động nghề cá trên biển. (từ trang 88 đến trang 90)
10-10-2011 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân 2011. (từ trang 91 đến trang 93)
28-09-2011 Thông báo số 363/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp tháng 9/2011. (từ trang 94 đến trang 98)
50,936,829 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner