Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 41 + 42 xuất bản ngày 01-11-2011: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-10-2011 Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Cửa Lò. (từ trang 03 đến trang 06)
21-10-2011 Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Bảng giá tối thiểu dùng để tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (trang 07)
25-10-2011 Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 08 đến trang 14)
26-10-2011 Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đối tượng và danh mục các địa phương có học sinh cư trú được hưởng chế độ học sinh bán trú theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 15 đến trang 26)
28-10-2011 Quyết định số 56/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành “Quy định xếp loại thi đua hàng năm đối với các cơ quan chuyên môn; cơ quan khác; các huyện, thành phố, thị xã thuộc UBND tỉnh". (từ trang 27 đến trang 45)
25-10-2011 Chỉ thị số 28/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 46 đến trang 52)
21-10-2011 Quyết định số 4425/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An. (từ trang 53 đến trang 76)
21-10-2011 Quyết định số 4455/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. (từ trang 77 đến trang 88)
21-10-2011 Thông báo số 399/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2011. (từ trang 89 đến trang 94)
49,890,957 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner