Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 43 + 44 xuất bản ngày 10-11-2011: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-10-2011 Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác quốc phòng quân sự địa phương và Phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 15)
03-11-2011 Quyết định số 57/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Nghệ An. (từ trang 16 đến trang 18)
01-11-2011 Quyết định số 4668/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát và hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 19 đến trang 24)
02-11-2011 Quyết định số 4682/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2011. (từ trang 25 đến trang 27)
03-11-2011 Quyết định số 4711/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2020. (từ trang 28 đến trang 30)
03-11-2011 Quyết định số 4713/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục các chương trình, dự án khuyến nông tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2015. (từ trang 31 đến trang 39)
03-11-2011 Quyết định số 4714/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Con Cuông đến năm 2020. (từ trang 40 đến trang 66)
03-11-2011 Quyết định số 4719/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tặng quà chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm. (từ trang 67 đến trang 68)
04-11-2011 Quyết định số 4756/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An, năm 2011 - 2012. (từ trang 69 đến trang 75)
04-11-2011 Quyết định số 4761/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải huyện Quỳ Châu đến năm 2020. (từ trang 76 đến trang 88)
04-11-2011 Quyết định số 4765/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân tỉnh Nghệ An. (từ trang 89 đến trang 98)
49,867,130 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner