Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 47 + 48 xuất bản ngày 01-12-2011: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-11-2011 Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 12)
18-11-2011 Quyết định số 60/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về hoạt động, quản lý hoạt động của trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 13 đến trang 23)
21-11-2011 Quyết định số 61/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đảm bảo an toàn cho người và tàu cá tỉnh Nghệ An hoạt động thủy sản trên biển. (từ trang 24 đến trang 34)
24-11-2011 Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 35 đến trang 48)
28-11-2011 Quyết định số 63/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản trên vùng biển ven bờ tỉnh Nghệ An. (từ trang 49 đến trang 64)
04-11-2011 Quyết định số 4766/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với hệ thống phân phối hàng hoá trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 65 đến trang 85)
21-11-2011 Quyết định số 5054/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 86 đến trang 91)
24-11-2011 Quyết định số 5106/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải huyện Đô Lương đến năm 2020. (từ trang 92 đến trang 105)
29-11-2011 Quyết định số 5167/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao phụ trách, điều hành UBND huyện Quỳnh lưu nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 106)
29-11-2011 Quyết định số 5168/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 107)
49,867,609 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner