Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 04-01-2011: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2010 Nghị quyết số 338/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ năm 2011. (từ trang 03 đến trang 10)
10-12-2010 Nghị quyết số 339/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch 5 năm 2011 - 2015. (từ trang 11 đến trang 29)
10-12-2010 Nghị quyết số 340/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định đến năm 2015. (từ trang 30 đến trang 44)
10-12-2010 Nghị quyết số 341/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009. (từ trang 45 đến trang 46)
10-12-2010 Nghị quyết số 342/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2011. (từ trang 47 đến trang 61)
10-12-2010 Nghị quyết số 343/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 62 đến trang 68)
10-12-2010 Nghị quyết số 344/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 69 đến trang 72)
10-12-2010 Nghị quyết số 345/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011. (từ trang 73 đến trang 80)
10-12-2010 Nghị quyết số 346/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chế độ tiền công, chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Nghệ An. (từ trang 81 đến trang 83)
10-12-2010 Nghị quyết số 347/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua mức thu phí dự thi, dự tuyển vào lớp 10 THPT và phúc khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, tốt nghiệpTHPT, Bổ túc THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 84 đến trang 85)
10-12-2010 Nghị quyết số 348/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh việc thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 g- 2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 86 đến trang 88)
10-12-2010 Nghị quyết số 349/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 89 đến trang 90)
10-12-2010 Nghị quyết số 351/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 91 đến trang 92)
09-12-2010 Nghị quyết số 331/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 93)
09-12-2010 Nghị quyết số 332/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 94)
09-12-2010 Nghị quyết số 333/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 95)
09-12-2010 Nghị quyết số 334/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 96)
09-12-2010 Nghị quyết số 335/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 97)
09-12-2010 Nghị quyết số 336/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 98)
09-12-2010 Nghị quyết số 337/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 99)
50,936,886 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner