Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 10-01-2011: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2010 Quyết định số 103/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định đến năm 2015. (từ trang 03 đến trang 17)
14-12-2010 Quyết định số 104/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2011. (từ trang 18 đến trang 49)
14-12-2010 Quyết định số 105/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách năm 2011. (từ trang 50 đến trang 51)
27-12-2010 Quyết định số 108/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục rà soát, kê khai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtc, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 52 đến trang 95)
04-01-2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường và tổ chức tốt việc đón Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011. (từ trang 96 đến trang 99)
24-12-2010 Quyết định số 6290/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bổ sung Quyết định số 33/QĐ-UBND.TM ngày 05/01/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá cước vận chuyển các mặt hàng chính sách miền núi. (trang 100)
28-12-2010 Quyết định số 6370/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Nghệ An. (từ trang 101 đến trang 106)
09-12-2010 Quyết định số 5937/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm lại cán bộ. (trang 107)
49,892,240 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner