Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 20-01-2011: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2010 Quyết định số 101/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 04 đến trang 21)
29-12-2010 Quyết định số 109/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Quế Phong. (từ trang 22 đến trang 25)
29-12-2010 Quyết định số 110/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Qùy Châu. (từ trang 26 đến trang 29)
29-12-2010 Quyết định số 111/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện QUY HOP. (từ trang 30 đến trang 33)
29-12-2010 Quyết định số 112/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. (từ trang 34 đến trang 37)
29-12-2010 Quyết định số 113/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Tân Kỳ. (từ trang 38 đến trang 41)
29-12-2010 Quyết định số 114/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. (từ trang 42 đến trang 45)
29-12-2010 Quyết định số 115/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Tương Dương. (từ trang 46 đến trang 49)
29-12-2010 Quyết định số 116/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Con Cuông. (từ trang 50 đến trang 53)
29-12-2010 Quyết định số 117/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Anh Sơn. (từ trang 54 đến trang 57)
29-12-2010 Quyết định số 118/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Thanh Chương. (từ trang 58 đến trang 61)
29-12-2010 Quyết định số 119/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Nam Đàn. (từ trang 62 đến trang 65)
29-12-2010 Quyết định số 120/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. (từ trang 66 đến trang 69)
29-12-2010 Quyết định số 121/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Đô Lương. (từ trang 70 đến trang 73)
29-12-2010 Quyết định số 122/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Yên Thành. (từ trang 74 đến trang 77)
29-12-2010 Quyết định số 123/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. (từ trang 78 đến trang 81)
29-12-2010 Quyết định số 124/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Diễn Châu. (từ trang 82 đến trang 85)
29-12-2010 Quyết định số 125/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Nghi Lộc. (từ trang 86 đến trang 89)
29-12-2010 Quyết định số 126/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thị xã Thái Hòa. (từ trang 90 đến trang 93)
29-12-2010 Quyết định số 127/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thị xã Cửa Lò. (từ trang 94 đến trang 97)
29-12-2010 Quyết định số 128/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Vinh. (từ trang 98 đến trang 101)
10-01-2011 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tết trồng cây xuân Tân Mão năm 2011. (từ trang 102 đến trang 103)
49,891,461 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner