Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 03-03-2011: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-01-2011 Quyết định số 09/20111/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 04 đến trang 08)
16-02-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất năm 2011. (trang 09)
28-02-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi b, c khoản 2 Điều 2 Quyết định số 84/2010/QĐ-UBND ngày 27/10/2010 của UBND tỉnh Quy định phân loại xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (trang 10)
01-03-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. (trang 11)
02-03-2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai quyết toán NSNN năm 2009 tỉnh Nghệ An. (từ trang 12 đến trang 23)
02-03-2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai dự toán ngân sách năm 2011. (từ trang 24 đến trang 34)
29-01-2011 Quyết định số 311/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành những giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2011. (từ trang 35 đến trang 54)
29-01-2011 Quyết định số 313/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chương trình xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Nghệ An năm 2011. (từ trang 55 đến trang 69)
30-01-2011 Quyết định số 334/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2011. (từ trang 70 đến trang 84)
28-02-2011 Quyết định số 502/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2011. (từ trang 85 đến trang 93)
14-02-2011 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện thí điểm thủ tục Hải quan điện tử. (từ trang 94 đến trang 95)
01-03-2011 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác tiết kiệm điện. (từ trang 96 đến trang 100)
22-01-2011 Quyết định số 176/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 101)
29-01-2011 Quyết định số 298/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 102)
30-01-2011 Quyết định số 345/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. (trang 103)
09-02-2011 Quyết định số 369/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. (trang 104)
12-02-2011 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIIIvà bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 105 đến trang 107)
49,892,070 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner