Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 15 + 16 xuất bản ngày 23-03-2011: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-01-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư sử dụng đấtvào mục đích sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 24)
12-03-2011 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tối thiểu tài nguyên thiên nhiên để tính thuế Tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 25 đến trang 26)
22-03-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng đơn giá bồi thường cây trồng, hoa màu và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 27 đến trang 36)
10-03-2011 Chỉ thị số 10/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2011. (từ trang 37 đến trang 39)
07-03-2011 Quyết định số 574/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. (từ trang 40 đến trang 46)
07-03-2011 Quyết định số 584/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2011. (từ trang 47 đến trang 51)
17-03-2011 Quyết định số 749/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố lĩnh vực và nhu cầu thu hút, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao khối hành chính Nhà nước,sự nghiệp công lập ở tỉnh Nghệ An năm 2011. (từ trang 52 đến trang 73)
04-03-2011 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 74 đến trang 78)
18-03-2011 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. (từ trang 79 đến trang 80)
21-03-2011 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý, đầu tư xây dựng các dự án khu đô thị, nhà ở trên địa bàn tỉnh. (từ trang 81 đến trang 82)
04-03-2011 Thông báo số 59/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 02 năm 2011. (từ trang 83 đến trang 87)
21-03-2011 Quyết định số 809/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. (trang 88)
21-03-2011 Quyết định số 818/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 89)
21-03-2011 Quyết định số 828/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. (trang 90)
22-03-2011 Quyết định số 855/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. (trang 91)
50,936,899 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner