Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 02-01-2012: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ năm 2012. (từ trang 03 đến trang 09)
09-12-2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 10 đến trang 43)
09-12-2011 Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2010. (từ trang 44 đến trang 45)
09-12-2011 Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2012. (từ trang 46 đến trang 63)
09-12-2011 Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012. (từ trang 64 đến trang 71)
09-12-2011 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đối tượng, khung phí và quản lý phí chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 72 đến trang 74)
09-12-2011 Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015. (từ trang 75 đến trang 83)
09-12-2011 Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (trang 84)
09-12-2011 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc định giá và khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 85 đến trang 91)
09-12-2011 Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm sinh học Compost Maker để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 92 đến trang 93)
09-12-2011 Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 310/2010/NQ-HĐND ngày 10/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về một số chính sách hỗ trợ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải di dời trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (trang 94)
09-12-2011 Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi các trường mầm non thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và Trường Mầm non Hoa Sơn (Anh Sơn) từ công lập tự chủ một phần kinh phí hoạt động sang công lập. (từ trang 95 đến trang 96)
09-12-2011 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 97 đến trang 100)
09-12-2011 Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung chi, mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 101 đến trang 104)
09-12-2011 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2012. (từ trang 105 đến trang 107)
09-12-2011 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012. (từ trang 108 đến trang 111)
49,892,531 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner