Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 10-01-2012: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2011 Quyết định số 71/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Quỳ Châu. (từ trang 04 đến trang 07)
29-12-2011 Quyết định số 72/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Quế Phong. (từ trang 08 đến trang 11)
29-12-2011 Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. (từ trang 12 đến trang 15)
29-12-2011 Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đô Lương. (từ trang 16 đến trang 19)
29-12-2011 Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Nam Đàn. (từ trang 20 đến trang 23)
29-12-2011 Quyết định số 76/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn Thị xã Cửa Lò. (từ trang 24 đến trang 27)
29-12-2011 Quyết định số 77/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Yên Thành. (từ trang 28 đến trang 31)
29-12-2011 Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Thanh Chương. (từ trang 32 đến trang 35)
29-12-2011 Quyết định số 79/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn thành phố Vinh. (từ trang 36 đến trang 39)
29-12-2011 Quyết định số 80/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Nghi Lộc. (từ trang 40 đến trang 43)
29-12-2011 Quyết định số 81/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. (từ trang 44 đến trang 47)
29-12-2011 Quyết định số 82/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn Thị xã Thái Hoà. (từ trang 48 đến trang 51)
29-12-2011 Quyết định số 83/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Tương Dương. (từ trang 52 đến trang 55)
29-12-2011 Quyết định số 84/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. (từ trang 56 đến trang 59)
29-12-2011 Quyết định số 85/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Tân Kỳ. (từ trang 60 đến trang 63)
29-12-2011 Quyết định số 86/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Anh Sơn. (từ trang 64 đến trang 67)
29-12-2011 Quyết định số 87/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. (từ trang 68 đến trang 71)
29-12-2011 Quyết định số 88/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. (từ trang 72 đến trang 75)
29-12-2011 Quyết định số 89/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Con Cuông. (từ trang 76 đến trang 79)
29-12-2011 Quyết định số 90/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Diễn Châu. (từ trang 80 đến trang 83)
27-12-2011 Chỉ thị số 32/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh việc tăng cường thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường và tổ chức tốt việc đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012. (từ trang 84 đến trang 89)
27-12-2011 Chỉ thị số 30/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tết trồng cây xuân Tân Mão năm 2011. (từ trang 90 đến trang 91)
30-12-2011 Thông báo số 507/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 12 năm 2011. (từ trang 92 đến trang 100)
27-12-2011 Chỉ thị số 31/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc kiểm tra, truy quét, thu giữ lâm sản trái phép. (từ trang 101 đến trang 102)
50,928,060 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner