Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 10-01-2012: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2011 Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế giao và điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2012. (từ trang 03 đến trang 07)
04-01-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành đơn giá xây dựng mới nhà và vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 08 đến trang 32)
27-12-2011 Quyết định số 5759/QĐ-UBND.CN của Ủy ban nhân dân tỉnh việc phê duyệt Đề án "Quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ trên địa bàn Nghệ An, giai đoạn 2011 - 2020”. (từ trang 33 đến trang 51)
29-12-2011 Quyết định số 5821/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch Xúc tiến đầu tư và phát triển kinh tế đối ngoại tỉnh Nghệ An năm 2020. (từ trang 52 đến trang 62)
29-12-2011 Quyết định số 5837/QĐ-UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án "tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý trên tuyến biên giới Việt - Lào của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015". (từ trang 63 đến trang 77)
29-12-2011 Quyết định số 5845/QĐ-UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Đề án "Nâng cao hiệu quả xoá bỏ các địa bàn phức tạp về ma tuý ở Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015". (từ trang 78 đến trang 95)
30-12-2011 Quyết định số 5917/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An. (từ trang 96 đến trang 99)
49,892,101 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner