Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 20-01-2012: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2011 Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2012. (từ trang 03 đến trang 41)
14-12-2011 Quyết định số 68/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2012. (từ trang 42 đến trang 46)
30-12-2011 Quyết định số 91/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về mức thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi Quốc tế, Khu vực quốc tế, Quốc gia, Khu vực quốc gia, cấp tỉnh và các giải thưởng do tỉnh quy định. (từ trang 47 đến trang 59)
11-01-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 63/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải di dời trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (trang 60)
05-01-2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng tôm giống và vùng nuôi tôm mặn, lợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 61 đến trang 63)
04-01-2012 Quyết định số 37/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2013. (từ trang 64 đến trang 71)
09-01-2012 Quyết định số 74/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2020. (từ trang 72 đến trang 84)
09-01-2012 Quyết định số 75/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015. (từ trang 85 đến trang 95)
09-01-2012 Quyết định số 76/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2012. (từ trang 96 đến trang 103)
49,892,373 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner