Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 15 + 16 xuất bản ngày 05-03-2012: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-02-2012 Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm sinh học Compost Maker để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ Angiai đoạn 2012 - 2014. (từ trang 03 đến trang 06)
27-02-2012 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy chế Quỹ Khuyến học Nghệ An. (từ trang 07 đến trang 11)
17-02-2012 Quyết định số 422/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch: Triển khai tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 12 đến trang 18)
21-02-2012 Quyết định số 446/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Nghệ An năm 2012. (từ trang 19 đến trang 33)
22-02-2012 Quyết định số 461/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát thủ tục hành chính năm 2012 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 34 đến trang 43)
24-02-2012 Quyết định số 489/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2012. (từ trang 44 đến trang 59)
27-02-2012 Quyết định số 499/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 60 đến trang 63)
27-02-2012 Quyết định số 504/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 – 2015 của tỉnh Nghệ An. (từ trang 64 đến trang 71)
27-02-2012 Quyết định số 510/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2012. (từ trang 72 đến trang 77)
02-03-2012 Quyết định số 555/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch Thuỷ lợi vùng ven biển và hải đảo tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 78 đến trang 89)
17-02-2012 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. (từ trang 90 đến trang 92)
24-02-2012 Thông báo số 77/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 02 năm 2012. (từ trang 93 đến trang 98)
49,892,186 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner