Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 17 + 18 xuất bản ngày 20-03-2012: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-02-2012 Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành một số chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 09)
12-03-2012 Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác Cải cách hành chính của các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 10 đến trang 28)
07-03-2012 Quyết định số 606/QĐ-UBND-CN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015. (từ trang 29 đến trang 53)
12-03-2012 Quyết định số 684/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2012. (từ trang 54 đến trang 65)
15-03-2012 Quyết định số 724/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thuộc tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2020 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 66 đến trang 78)
01-03-2012 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Cúm gia cầm. (từ trang 79 đến trang 81)
16-03-2012 Thông báo số 113/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh ngày 09/3/2012. (từ trang 82 đến trang 84)
10-03-2012 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác Bảo vệ thực vật năm 2012. (từ trang 85 đến trang 86)
16-03-2012 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. (từ trang 87 đến trang 89)
16-03-2012 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác xử lý bệnh chồi cỏ hại mía. (từ trang 90 đến trang 91)
49,892,439 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner