Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 21 + 22 xuất bản ngày 05-04-2012: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-03-2012 Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 14)
28-03-2012 Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai dự toán ngân sách năm 2012. (từ trang 15 đến trang 28)
28-03-2012 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai quyết toán NSNN năm 2010 tỉnh Nghệ An. (từ trang 29 đến trang 41)
29-03-2012 Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 42 đến trang 56)
29-03-2012 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Quản lý sau cai nghiện ma túy tỉnh Nghệ An. (từ trang 57 đến trang 60)
20-03-2012 Chỉ thị số 09/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2012. (từ trang 61 đến trang 62)
20-03-2012 Chỉ thị số 10/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2012. (từ trang 63 đến trang 65)
29-03-2012 Chỉ thị số 12/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn. (từ trang 66 đến trang 68)
23-03-2012 Quyết định số 853/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Qui hoạch phát triển sản xuất, chế biến muối tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015, có tính đến 2020. (từ trang 69 đến trang 79)
05-04-2012 Quyết định số 1042/QĐ-UBND.CN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 80 đến trang 95)
28-03-2012 Thông báo số 131/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3 năm 2012. (từ trang 96 đến trang 102)
22-03-2012 Quyết định số 838/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 103)
49,891,648 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner