Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 23 xuất bản ngày 05-05-2012: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-04-2012 Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về số lượng và một số chế độ chính sách cho lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 04 đến trang 05)
20-04-2012 Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu, tỷ lệ trích nộp ngân sách lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 06 đến trang 07)
20-04-2012 Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tạm ứng vốn tồn ngân Kho bạc nhà nước năm 2012. (trang 08)
20-04-2012 Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An. (từ trang 09 đến trang 11)
20-04-2012 Nghị quyết số 42/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên điạ bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 12 đến trang 14)
20-04-2012 Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bố trí cộng tác viên kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 15 đến trang 16)
20-04-2012 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012. (từ trang 17 đến trang 18)
20-04-2012 Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về số lượng Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã và chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 19 đến trang 21)
20-04-2012 Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức giá và công suất sử dụng buồng ngủ tối thiểu để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp đối với hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Vinh, thị xã Thái Hoà và các huyện thuộc tỉnh Nghệ An. (từ trang 22 đến trang 24)
20-04-2012 Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nghệ An. (trang 25)
03-05-2012 Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe mô tô, xe gắn máy, tàu thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 26 đến trang 35)
26-04-2012 Chỉ thị số 13/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2012 của ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An. (từ trang 36 đến trang 37)
02-05-2012 Chỉ thị số 14/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác xuất khẩu. (từ trang 38 đến trang 41)
25-04-2012 Quyết định số 1359/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Tăng cường biên chế, trang thiết bị cho lực lượng Thanh tra giao thông vận tải Nghệ An. (từ trang 42 đến trang 59)
26-04-2012 Quyết định số 1399/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2012. (từ trang 60 đến trang 66)
27-04-2012 Thông báo số 229/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 năm 2012. (từ trang 67 đến trang 75)
27-03-2012 Quyết định số 889/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 76)
27-03-2012 Quyết định số 899/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 77)
03-05-2012 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Hè thu-Mùa 2012. (từ trang 78 đến trang 79)
49,910,118 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner