Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 24 + 25 xuất bản ngày 01-06-2012: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-05-2012 Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 04)
17-05-2012 Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND.VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viện, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An. (từ trang 05 đến trang 07)
21-05-2012 Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đối tượng, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 08 đến trang 11)
22-05-2012 Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp ngân sách và chế độ quản lý lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 12 đến trang 14)
23-05-2012 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về bố trí cộng tác viên kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 15 đến trang 16)
08-05-2012 Quyết định số 1533/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh mục đề tài, dự án khoa học - công nghệ cấp tỉnh năm 2012. (từ trang 17 đến trang 24)
11-05-2012 Quyết định số 1587/QĐ-UBND.TN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 25 đến trang 35)
11-05-2012 Quyết định số 1602/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2016. (từ trang 36 đến trang 47)
22-05-2012 Quyết định số 1740/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015. (từ trang 48 đến trang 61)
24-05-2012 Quyết định số 1776/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 đến năm 2020”. (từ trang 62 đến trang 84)
10-05-2012 Quyết định số 1582/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm lại cán bộ. (trang 85)
14-05-2012 Quyết định số 1618/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 86)
17-05-2012 Quyết định số 1666/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 87)
01-06-2012 Quyết định số 1918/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 88)
18-05-2012 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý nuôi sinh sản, sinh trưởng các loài động vật hoang dã thông thường và quý hiếm trên địa bàn toàn tỉnh. (từ trang 89 đến trang 91)
49,892,513 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner