Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 28 + 29 xuất bản ngày 05-07-2012: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-06-2012 Quyết định số 2216/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thuỷ nội địa tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 03 đến trang 44)
18-06-2012 Quyết định số 2217/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2012 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 45 đến trang 63)
03-07-2012 Quyết định số 2439/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án đào tạo lao động kỹ thuật tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 – 2020. (từ trang 64 đến trang 88)
02-07-2012 Chỉ thị số 19/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013 - 2015. (từ trang 89 đến trang 104)
14-06-2012 Thông báo số 315/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh ngày 07/6/2012. (từ trang 105 đến trang 107)
28-06-2012 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế VAC và củng cố tổ chức Hội làm vườn từ tỉnh đến cơ sở". (từ trang 108 đến trang 110)
49,892,045 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner