Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 32 + 33 xuất bản ngày 01-08-2012: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-07-2012 Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. (từ trang 03 đến trang 09)
13-07-2012 Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Nghệ An. (từ trang 10 đến trang 12)
13-07-2012 Nghị quyết số 48/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 13 đến trang 15)
13-07-2012 Nghị quyết số 49/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trong các cơ sở đào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2014 - 2015. (từ trang 16 đến trang 19)
13-07-2012 Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2013. (trang 20)
13-07-2012 Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quỳnh Lưu để thành lập thị xã Hoàng Mai; thành lập các phường thuộc thị xã Hoàng Mai tỉnh Nghệ An. (từ trang 21 đến trang 23)
13-07-2012 Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 24 đến trang 26)
13-07-2012 Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bố trí cán bộ chuyên trách dân số- kế hoạch hoá gia đình xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 27 đến trang 28)
13-07-2012 Nghị quyết số 54/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xử lý kết quả rà soát các Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2011 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành. (từ trang 29 đến trang 50)
13-07-2012 Nghị quyết số 55/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012. (từ trang 51 đến trang 52)
13-07-2012 Nghị quyết số 56/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 53 đến trang 99)
50,927,959 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner