Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 34 + 35 xuất bản ngày 05-08-2012: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-07-2012 Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 17)
11-07-2012 Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An. (từ trang 18 đến trang 21)
20-07-2012 Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi. (từ trang 22 đến trang 28)
24-07-2012 Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An. (từ trang 29 đến trang 30)
26-07-2012 Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 31 đến trang 38)
30-07-2012 Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý giống, vùng nuôi và cơ sở tôm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 39 đến trang 50)
30-07-2012 Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chế độ tiền công, chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Nghệ An. (từ trang 51 đến trang 53)
30-07-2012 Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp tỉnh Nghệ An. (từ trang 54 đến trang 55)
09-07-2012 Quyết định số 2510/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/CP ngày 27/4/2007 của Bộ chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 56 đến trang 64)
16-07-2012 Quyết định số 2651/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Đề án thành lập Cổng Thông tin điện tử Nghệ An. (từ trang 65 đến trang 83)
19-07-2012 Quyết định số 2691/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác Quản lý thị trường giai đoạn 2012 - 2015. (từ trang 84 đến trang 96)
31-07-2012 Quyết định số 2842/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông. (từ trang 97 đến trang 103)
49,891,011 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner