Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 36 + 37 xuất bản ngày 01-09-2012: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-08-2012 Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An. (từ trang 04 đến trang 16)
08-08-2012 Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe mô tô, xe gắn máy, tàu thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 17 đến trang 22)
08-08-2012 Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc uỷ quyền thành lập Đoàn kiểm tra và giao nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ quan thường trực thẩm định trong việc tổ chức thẩm định, trình phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 23 đến trang 24)
09-08-2012 Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Bảng giá tối thiểu để tính thuế Tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 25 đến trang 26)
10-08-2012 Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức. (từ trang 27 đến trang 44)
18-08-2012 Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An. (từ trang 45 đến trang 54)
20-08-2012 Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trong các cơ sở đào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2014 - 2015. (từ trang 55 đến trang 58)
22-08-2012 Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 59 đến trang 70)
23-08-2012 Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. (từ trang 71 đến trang 75)
24-08-2012 Chỉ thị số 22/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013. (từ trang 76 đến trang 81)
15-08-2012 Quyết định số 3075/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư­ Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ 2012 - 2016 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 82 đến trang 87)
13-08-2012 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ Đông 2012. (từ trang 88 đến trang 89)
27-07-2012 Thông báo số 391/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2012. (từ trang 90 đến trang 97)
08-08-2012 Quyết định số 2969/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức. (trang 98)
24-08-2012 Quyết định số 3228/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 99)
49,892,158 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner