Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 48 + 49 xuất bản ngày 20-12-2012: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2012 Quyết định số 89/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 14)
15-11-2012 Chỉ thị số 30/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Xuân 2013. (từ trang 15 đến trang 16)
14-12-2012 Chỉ thị số 31/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác thống kê khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 17 đến trang 19)
13-12-2012 Quyết định số 5038/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Nghệ An ban hành từ 31/12/2011 trở về trước. (từ trang 20 đến trang 101)
06-12-2012 Thông báo số 716/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2012. (từ trang 102 đến trang 107)
50,928,048 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner