Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 02-01-2013: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2012 Quyết định số 90/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở Chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 13)
20-12-2012 Quyết định số 91/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá xây dựng mới nhà và vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 14 đến trang 39)
17-12-2012 Quyết định số 5101/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án: “Thí điểm Quản lý, giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm hàng ngày tại 3 huyện thuộc tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2013 - 2015”. (từ trang 40 đến trang 59)
24-12-2012 Quyết định số 5286/QĐ-UBND.VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án "Chương trình Quản lý bền vững các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS tại Nghệ An"(Do PEPFAR/USAID tài trợ). (từ trang 60 đến trang 73)
26-12-2012 Quyết định số 5402/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án tổng thể xử lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2012 - 2020, có tính đến 2025. (từ trang 74 đến trang 93)
27-12-2012 Chỉ thị số 32/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện đảm bảo ổn định đời sống cho đồng bào tái định cư thuộc dự án thủy điện Bản Vẽ, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. (từ trang 94 đến trang 99)
49,910,004 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner