Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 02-01-2013: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-12-2012 Nghị quyết số 58/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2011. (từ trang 03 đến trang 04)
13-12-2012 Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2013. (từ trang 05 đến trang 25)
13-12-2012 Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013. (từ trang 26 đến trang 48)
13-12-2012 Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ năm 2013. (từ trang 49 đến trang 54)
13-12-2012 Nghị quyết số 62/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 55 đến trang 60)
13-12-2012 Nghị quyết số 63/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 61 đến trang 63)
13-12-2012 Nghị quyết số 64/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 64 đến trang 66)
13-12-2012 Nghị quyết số 65/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 67 đến trang 68)
13-12-2012 Nghị quyết số 66/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 69 đến trang 70)
13-12-2012 Nghị quyết số 67/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính Thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. (từ trang 71 đến trang 72)
13-12-2012 Nghị quyết số 68/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng mô hình “cánh đồng mẫu lớn” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2015. (từ trang 73 đến trang 75)
13-12-2012 Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đặt tên đường trên địa bàn Thị xã Cửa Lò. (từ trang 76 đến trang 82)
13-12-2012 Nghị quyết số 70/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Nghệ An giai đoạn 2012-2020. (từ trang 83 đến trang 98)
13-12-2012 Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số thiết chế Văn hóa - Thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 99 đến trang 102)
12-12-2012 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2012. (trang 103)
49,910,184 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner