Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 15-01-2013: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-12-2012 Nghị quyết số 72/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 05)
13-12-2012 Nghị quyết số 73/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 351/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức huy động đóng góp tự nguyện Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 06 đến trang 07)
13-12-2012 Nghị quyết số 74/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ, chế độ chính sách đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân và xét xử lưu động trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 08 đến trang 09)
14-12-2012 Quyết định số 86/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế giao và điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2013. (từ trang 10 đến trang 15)
14-12-2012 Quyết định số 87/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2012. (từ trang 16 đến trang 58)
14-12-2012 Quyết định số 88/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2013. (từ trang 59 đến trang 63)
26-12-2012 Quyết định số 92A/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 64 đến trang 70)
03-01-2013 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác Thú y năm 2013. (từ trang 71 đến trang 74)
13-12-2012 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013. (từ trang 75 đến trang 78)
13-12-2012 Nghị quyết số 76/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2013. (từ trang 79 đến trang 81)
28-12-2012 Quyết định số 5444/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2013. (từ trang 82 đến trang 90)
29-12-2012 Quyết định số 5495/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển nuôi ngao bãi triều phục vụ xuất khẩu tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 91 đến trang 98)
06-01-2013 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tết trồng cây Xuân Quý Tỵ năm 2013. (từ trang 99 đến trang 100)
08-01-2013 Quyết định số 89/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. (trang 101)
10-01-2013 Quyết định số 106/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. (trang 102)
49,910,362 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner