Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 16-01-2013: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2012 Quyết định số 92/2012/QĐ-UBND-ĐC của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Tân Kỳ. (từ trang 04 đến trang 07)
27-12-2012 Quyết định số 93/2012/QĐ-UBND-ĐC của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Nghi Lộc. (từ trang 08 đến trang 11)
27-12-2012 Quyết định số 94/2012/QĐ-UBND-ĐC của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Yên Thành. (từ trang 12 đến trang 15)
27-12-2012 Quyết định số 95/2012/QĐ-UBND-ĐC của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. (từ trang 16 đến trang 19)
27-12-2012 Quyết định số 96/2012/QĐ-UBND-ĐC của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. (từ trang 20 đến trang 23)
27-12-2012 Quyết định số 97/2012/QĐ-UBND-ĐC của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Quỳ Châu. (từ trang 24 đến trang 27)
27-12-2012 Quyết định số 98/2012/QĐ-UBND-ĐC của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Quế Phong. (từ trang 28 đến trang 31)
27-12-2012 Quyết định số 99/2012/QĐ-UBND-ĐC của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. (từ trang 32 đến trang 35)
27-12-2012 Quyết định số 100/2012/QĐ-UBND-ĐC của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. (từ trang 36 đến trang 39)
27-12-2012 Quyết định số 101/2012/QĐ-UBND-ĐC của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Nam Đàn. (từ trang 40 đến trang 43)
27-12-2012 Quyết định số 102/2012/QĐ-UBND-ĐC của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Tương Dương. (từ trang 44 đến trang 47)
27-12-2012 Quyết định số 103/2012/QĐ-UBND-ĐC của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Thanh Chương. (từ trang 48 đến trang 51)
27-12-2012 Quyết định số 104/2012/QĐ-UBND-ĐC của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. (từ trang 52 đến trang 55)
27-12-2012 Quyết định số 105/2012/QĐ-UBND-ĐC của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Con Cuông. (từ trang 56 đến trang 59)
27-12-2012 Quyết định số 106/2012/QĐ-UBND-ĐC của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đô Lương. (từ trang 60 đến trang 63)
27-12-2012 Quyết định số 107/2012/QĐ-UBND-ĐC của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Anh Sơn. (từ trang 64 đến trang 67)
27-12-2012 Quyết định số 108/2012/QĐ-UBND-ĐC của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Diễn Châu. (từ trang 68 đến trang 71)
27-12-2012 Quyết định số 109/2012/QĐ-UBND-ĐC của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn thị xã Thái Hoà. (từ trang 72 đến trang 75)
27-12-2012 Quyết định số 110/2012/QĐ-UBND-ĐC của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn thị xã Cửa Lò. (từ trang 76 đến trang 79)
27-12-2012 Quyết định số 111/2012/QĐ-UBND-ĐC của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Vinh. (từ trang 80 đến trang 83)
28-12-2012 Quyết định số 5492/QĐ-UBND.VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hành động giai đoạn 2013-2015 thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Nghệ An. (từ trang 84 đến trang 97)
10-01-2013 Quyết định số 108/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã Thái Hoà nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 98)
10-01-2013 Quyết định số 117/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. (trang 99)
49,909,296 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner