Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 22-01-2013: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-01-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 09)
15-01-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng mô hình “cánh đồng mẫu lớn” trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2013 - 2015. (từ trang 10 đến trang 15)
16-01-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 16 đến trang 18)
16-01-2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 19 đến trang 22)
16-01-2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường trên địa bàn thị xã Cửa Lò. (từ trang 23 đến trang 29)
16-01-2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Nghệ An giai đoạn 2012 - 2020. (từ trang 30 đến trang 43)
17-01-2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 44 đến trang 48)
10-01-2013 Quyết định số 126/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. (từ trang 49 đến trang 70)
14-01-2013 Quyết định số 162/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh thực hiện trong năm 2013-2014. (từ trang 71 đến trang 100)
10-01-2013 Quyết định số 116/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. (trang 101)
10-01-2013 Quyết định số 118/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. (trang 102)
15-01-2013 Quyết định số 199/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. (trang 103)
49,910,063 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner