Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 11 + 12 xuất bản ngày 04-02-2013: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-01-2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 04 đến trang 07)
17-01-2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào Ngân sách nhầ nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 08 đến trang 09)
31-01-2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá tối thiểu tài nguyên, thiên nhiên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 10 đến trang 14)
31-01-2013 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 15 đến trang 18)
31-01-2013 Chỉ thị số 03/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2013 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 19 đến trang 22)
18-01-2013 Quyết định số 265/QĐ-UBND 265/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống đài truyền thanh cơ sở đến cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 23 đến trang 31)
24-01-2013 Quyết định số 340/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Ban quản lý rừng phòng hộ Quế Phong thành Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. (từ trang 32 đến trang 46)
30-01-2013 Quyết định số 413/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2013. (từ trang 47 đến trang 66)
30-01-2013 Quyết định số 415/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao tại Nghệ An. (từ trang 67 đến trang 73)
30-01-2013 Quyết định số 416/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch vùng mía nguyên liệu trong sản xuất ứng dụng công nghệ cao tại Nghệ An. (từ trang 74 đến trang 79)
30-01-2013 Quyết định số 417/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất lạc tại Nghệ An. (từ trang 80 đến trang 84)
31-01-2013 Quyết định số 448/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất chè tại Nghệ An. (từ trang 85 đến trang 91)
01-02-2013 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất gạch ngói đất sét nung thủ công và tăng cường sản xuất, sử dụng vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh. (từ trang 92 đến trang 96)
21-01-2013 Quyết định số 288/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức. (trang 97)
23-01-2013 Quyết định số 319/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. (trang 98)
23-01-2013 Quyết định số 320/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. (trang 99)
49,910,223 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner