Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 20-02-2013: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-02-2013 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 09)
05-02-2013 Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 10 đến trang 19)
31-01-2013 Quyết định số 445/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành những giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2013. (từ trang 20 đến trang 30)
04-02-2013 Quyết định số 486/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2015, có tính đến 2020. (từ trang 31 đến trang 61)
04-02-2013 Quyết định số 494/QĐ-UBND.ĐTXD của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn đến năm 2020. (từ trang 62 đến trang 69)
05-02-2013 Quyết định số 526/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành điều chỉnh Quy hoạch ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 70 đến trang 88)
06-02-2013 Quyết định số 565/QĐ-UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Chống mù chữ - phổ cập giáo dục tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2013 - 2020”. (từ trang 89 đến trang 97)
01-02-2013 Thông báo số 45/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01 năm 2013. (từ trang 98 đến trang 102)
49,910,403 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner