Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 15 + 16 xuất bản ngày 25-03-2013: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-02-2013 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số thiết chế Văn hóa - Thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 03 đến trang 06)
26-02-2013 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ và Tin học Nghệ An. (từ trang 07 đến trang 09)
22-03-2013 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai dự toán ngân sách năm 2013 tỉnh Nghệ An. (từ trang 10 đến trang 25)
25-03-2013 Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai quyết toán NSNN năm 2011 tỉnh Nghệ An. (từ trang 26 đến trang 39)
07-03-2013 Chỉ thị số 06/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 40 đến trang 43)
12-03-2013 Chỉ thị số 07/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 44 đến trang 45)
13-03-2013 Chỉ thị số 08/2013/CT-UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý hoạt động xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 46 đến trang 50)
06-02-2013 Quyết định số 564/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2012 - 2020, định hướng đến năm 2030. (từ trang 51 đến trang 64)
07-02-2013 Quyết định số 583/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Ban quản lý các dự án xây dựng công trình Văn hoá, Thể thao và Du lịch. (từ trang 65 đến trang 70)
14-03-2013 Quyết định số 856/QĐ-UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An giai đoạn 2012 - 2020”. (từ trang 71 đến trang 81)
15-03-2013 Quyết định số 859/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2013 - 2020. (từ trang 82 đến trang 90)
01-03-2013 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ thực vật năm 2013. (từ trang 91 đến trang 92)
04-03-2013 Thông báo số 78/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 02 năm 2013. (từ trang 93 đến trang 97)
19-02-2013 Quyết định số 606/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. (trang 98)
22-03-2013 Quyết định số 943/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. (trang 99)
49,909,897 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner