Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 19 + 20 xuất bản ngày 22-04-2013: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-01-2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 44)
29-03-2013 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2013. (trang 45)
08-04-2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch từ 20 xã, thị trấn của huyện Quỳnh Lưu sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện. (từ trang 46 đến trang 47)
18-04-2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 48 đến trang 79)
06-04-2013 Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 80 đến trang 82)
08-04-2013 Chỉ thị số 11/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. (từ trang 83 đến trang 86)
16-04-2013 Chỉ thị số 12/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức phong trào kết nghĩa giữa các cụm dân cư hai bên tuyến biên giới Việt - Lào trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 87 đến trang 89)
28-03-2013 Chỉ thị số 9/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 90 đến trang 93)
18-04-2013 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Hè thu-Mùa năm 2013. (từ trang 94 đến trang 96)
29-03-2013 Thông báo số 122/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3 năm 2013. (từ trang 97 đến trang 101)
02-04-2013 Quyết định số 1116/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. (trang 102)
04-04-2013 Quyết định số 1185/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 103)
49,910,313 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner