Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 23 + 24 xuất bản ngày 23-05-2013: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-04-2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (trang 03)
10-05-2013 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức giá tối thiểu và công suất sử dụng buồng ngủ tối thiểu làm cơ sở xác định số thuế phải nộp đối với hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. (từ trang 04 đến trang 06)
15-05-2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng đơn giá bồi thường cây trồng, hoa màu và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 07 đến trang 18)
07-05-2013 Chỉ thị số 15/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2013. (từ trang 19 đến trang 20)
07-05-2013 Quyết định số 1643/QĐ-UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An". (từ trang 21 đến trang 32)
09-05-2013 Quyết định số 1711/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án tổ chức bộ máy, cán bộ và biên chế của HĐND, UBND thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An. (từ trang 33 đến trang 58)
14-05-2013 Quyết định số 1817/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Nghệ An. (từ trang 59 đến trang 79)
22-05-2013 Quyết định số 1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Xây dựng tổ hợp tác khai thác thuỷ sản trên biển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 80 đến trang 95)
09-05-2013 Quyết định số 1715/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. (trang 96)
09-05-2013 Quyết định số 1716/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. (trang 97)
09-05-2013 Quyết định số 1717/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. (trang 98)
09-05-2013 Quyết định số 1718/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. (trang 99)
49,909,988 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner