Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 25 + 26 xuất bản ngày 10-06-2013: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-05-2013 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 18)
06-06-2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe hai bánh gắn máy, tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 19 đến trang 30)
22-05-2013 Quyết định số 1997/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Chuyển đổi nghề khai thác thủy sản từ vùng lộng sang vùng khơi tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 31 đến trang 44)
22-05-2013 Quyết định số 2009/QĐ-UBND-TM của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án thành lập Quỹ bảo trì đường bộ Nghệ An. (từ trang 45 đến trang 55)
23-05-2013 Quyết định số 2035/QĐ-UBND-NN của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" của Chính phủ, trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 56 đến trang 67)
23-05-2013 Quyết định số 2045/QĐ-UBND-GT của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Anh Sơn đến năm 2020. (từ trang 68 đến trang 87)
24-05-2013 Quyết định số 2059/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, vận động và hỗ trợ phụ nữ vùng giáo, vùng biển tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2013-2016". (từ trang 88 đến trang 103)
49,910,179 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner