Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 29 + 30 xuất bản ngày 26-07-2013: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-07-2013 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức đầu tư xây dựng để bán và hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở của tổ chức đầu tư xây dựng để bán trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 04 đến trang 32)
08-07-2013 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 20/9/2011 về việc quy định chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. (từ trang 33 đến trang 36)
13-07-2013 Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh, bổ sung khoản 1 Điều 4 Chương II Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 01/02/2010 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Ban hành Quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh. (từ trang 37 đến trang 39)
17-07-2013 Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 40 đến trang 47)
08-07-2013 Chỉ thị số 17/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 48 đến trang 51)
25-06-2013 Quyết định số 2624/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Nghệ An đến 2020 và tầm nhìn đến 2030. (từ trang 52 đến trang 57)
25-06-2013 Quyết định số 2627/QĐ-UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2013 - 2020. (từ trang 58 đến trang 69)
26-06-2013 Quyết định số 2666/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 70 đến trang 77)
02-07-2013 Quyết định số 2782/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp cơ khí đóng, sửa chữa tàu cá tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 78 đến trang 85)
16-07-2013 Quyết định số 2997/QĐ-UBND-NN của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển kết cấu hạ tầng thủy lợi trọng điểm tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 86 đến trang 93)
05-07-2013 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. (từ trang 94 đến trang 102)
16-06-2013 Quyết định số 2999/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 103)
14-07-2013 Quyết định số 3016/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. (trang 104)
15-07-2013 Quyết định số 2998/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động cán bộ, công chức. (trang 105)
16-07-2013 Quyết định số 3006/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. (trang 106)
22-07-2013 Quyết định số 3123/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 107)
49,909,256 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner