Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 33 + 34 xuất bản ngày 05-09-2013: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-08-2013 Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 04 đến trang 33)
12-08-2013 Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo các Quyết định: số 04/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2010 và số 10/2012/QĐ-UBND ngày 04 ngày 02 tháng 2012 của UBND tỉnh Nghệ An. (từ trang 34 đến trang 37)
14-08-2013 Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 38 đến trang 41)
15-08-2013 Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đối tượng, mức thu, phương thức thu, tỷ lệ trích nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 42 đến trang 45)
19-08-2013 Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đối tượng, mức thu và chế độ quản lý phí thoát nước trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. (từ trang 46 đến trang 48)
19-08-2013 Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 49 đến trang 61)
20-08-2013 Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức chi phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ tham gia quản lý Trung tâm học tập cộng đồng. (từ trang 62 đến trang 63)
22-08-2013 Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về mức chi từ nguồn hỗ trợ ngân sách cho địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ. (từ trang 64 đến trang 65)
28-08-2013 Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. (từ trang 66 đến trang 67)
23-08-2013 Chỉ thị số 21/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 68 đến trang 70)
23-08-2013 Chỉ thị số 22/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014. (từ trang 71 đến trang 76)
30-08-2013 Quyết định số 3840/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Chỉ thị số 32/2005/CT.UB ngày 8/9/2005 của UBND tỉnh về việc tăng cư¬ờng quản lý chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trong các doanh nghiệp. (từ trang 77 đến trang 78)
31-08-2013 Quyết định số 3873/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề cương và dự toán chi phí lập quy hoạch Dự án: Quy hoạch thuỷ lợi lưu vực sông Bùng giai đoạn 2013 - 2020. (từ trang 79 đến trang 81)
07-08-2013 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ Đông 2013. (từ trang 82 đến trang 83)
30-08-2013 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 84 đến trang 86)
26-08-2013 Thông báo số 398/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8 năm 2013. (từ trang 87 đến trang 94)
12-08-2013 Quyết định số 3518/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. (trang 95)
13-08-2013 Quyết định số 3538/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Uỷ ban nhân dân huyện Con Cuông nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 96)
17-08-2013 Quyết định số 3622/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND huyện Tương Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 97)
29-08-2013 Quyết định số 3810/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công nhận chức vụ Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An. (trang 98)
29-08-2013 Quyết định số 3811/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công nhận chức vụ Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An. (trang 99)
49,910,216 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner