Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 35 + 36 xuất bản ngày 16-09-2013: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-09-2013 Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý Đề tài, Dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh. (từ trang 03 đến trang 35)
12-09-2013 Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về một số điều kiện trong chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 36 đến trang 44)
13-09-2013 Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 45 đến trang 57)
28-08-2013 Quyết định số 3781/QĐ-UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển sự nghiệp Phát thanh- Truyền hình tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2015, có tính đến 2020. (từ trang 58 đến trang 101)
30-08-2013 Quyết định số 3824/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 14/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An ở nước ngoài giai đoạn 2008 - 2015, có tính đến 2020. (trang 102)
49,910,393 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner