Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 37 + 38 xuất bản ngày 03-10-2013: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-08-2013 Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân được giao đất không đúng thẩm quyền để làm nhà ở trước ngày 01/7/2004 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 16)
19-09-2013 Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2015. (từ trang 17 đến trang 25)
23-09-2013 Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định đối tượng, mức thu và chế độ quản lý chi phí duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng khu C, khu công nghiệp Nam Cấm, thuộc khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. (từ trang 26 đến trang 27)
26-09-2013 Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định mức chi, quản lý, sử dụng kinh phí và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Nghệ An. (từ trang 28 đến trang 38)
28-09-2013 Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí khuyến khích các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2020. (trang 39)
30-09-2013 Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND ngày 29/7/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Nghệ An. (từ trang 40 đến trang 41)
27-09-2013 Chỉ thị số 24/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động của xe máy điện, xe đạp máy và xe đạp điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 42 đến trang 44)
14-09-2013 Quyết định số 4104/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 45 đến trang 53)
18-09-2013 Quyết định số 4157/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án: Phát triển kinh tế rừng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 54 đến trang 67)
19-09-2013 Quyết định số 4181/QĐ-UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020" tỉnh Nghệ An. (từ trang 68 đến trang 75)
19-09-2013 Quyết định số 4183/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án: Phát triển cao su tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 76 đến trang 83)
19-09-2013 Quyết định số 4184/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án: Phát triển chè tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 84 đến trang 90)
30-09-2013 Thông báo số 479/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2013. (từ trang 91 đến trang 99)
49,909,859 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner