Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 39 + 40 xuất bản ngày 24-10-2013: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-10-2013 Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 11)
10-10-2013 Chỉ thị số 25/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh triển khai ứng dụng các dịch vụ hành chính công trực tuyến trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 12 đến trang 14)
14-10-2013 Chỉ thị số 26/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi nhân ngày 16/10 năm 2013. (từ trang 15 đến trang 17)
20-09-2013 Quyết định số 4221/QĐ-UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2016. (từ trang 18 đến trang 23)
26-09-2013 Quyết định số 4294/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Đề án: Phát triển chăn nuôi đại gia súc và chế biến sữa tỉnh Nghệ An đến năm 2015. (từ trang 24 đến trang 29)
27-09-2013 Quyết định số 4326/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương: Đề án thành lập khu nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Nghệ An. (từ trang 30 đến trang 36)
02-10-2013 Quyết định số 4397QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 37 đến trang 42)
07-10-2013 Quyết định số 4531QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất trồng lúa tỉnh Nghệ An đến năm 2020, có tính đến năm 2030. (từ trang 43 đến trang 51)
09-10-2013 Quyết định số 4597/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 52 đến trang 71)
14-10-2013 Quyết định số 4660/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030 của tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2013-2015. (từ trang 72 đến trang 77)
15-10-2013 Quyết định số 4741/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội I sang Trung tâm Cai nghiện tự nguyện. (từ trang 78 đến trang 91)
14-10-2013 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Tăng cường các giải pháp cấp bách nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 92 đến trang 97)
20-09-2013 Quyết định số 4218/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 98)
07-10-2013 Quyết định số 4486/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tương Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 99)
49,910,115 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner