Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 43 + 44 xuất bản ngày 06-12-2013: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-11-2013 Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về xét thưởng công trình sáng tạo Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 20)
22-11-2013 Quyết định số 61/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hỗ trợ một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 21 đến trang 26)
04-12-2013 Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phát ngôn, cung cấp, đăng, phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 27 đến trang 35)
22-11-2013 Quyết định số 5529/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện từ năm 2014 đến năm 2020. (từ trang 36 đến trang 45)
22-11-2013 Quyết định số 5538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo bền vững huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 – 2017. (từ trang 46 đến trang 86)
22-11-2013 Chỉ thị số 32/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường việc chỉ đạo xây dựng, thực hiện quy ước bảo vệ và phát triển rừng trong cộng đồng dân cư thôn, làng, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 87 đến trang 89)
28-11-2013 Chỉ thị số 34/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Xuân 2014. (từ trang 90 đến trang 91)
26-11-2013 Thông báo số 630/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2013. (từ trang 92 đến trang 99)
27-11-2013 Quyết định số 5626/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Con Cuông nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 100)
27-11-2013 Chỉ thị số 33/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014 và những năm tiếp theo. (từ trang 101 đến trang 102)
49,910,421 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner