Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 02-01-2014: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-12-2013 Nghị quyết số 99/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ năm 2014. (từ trang 04 đến trang 10)
13-12-2013 Nghị quyết số 100/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2012. (từ trang 11 đến trang 12)
13-12-2013 Nghị quyết số 101/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2014. (từ trang 13 đến trang 30)
13-12-2013 Nghị quyết số 103/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nguyên tắc định giá và khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 31 đến trang 37)
13-12-2013 Nghị quyết số 106/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư các dự án công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020. (từ trang 38 đến trang 40)
13-12-2013 Nghị quyết số 109/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu và mức chi phí thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 41 đến trang 42)
13-12-2013 Nghị quyết số 110/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách ưu đãi đối với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. (từ trang 43 đến trang 45)
13-12-2013 Nghị quyết số 111/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An. (từ trang 46 đến trang 54)
13-12-2013 Nghị quyết số 112/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đổi tên một số đường trên địa bàn Thành phố Vinh. (trang 55)
13-12-2013 Nghị quyết số 113/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng huyện Tân Kỳ và Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. (từ trang 56 đến trang 58)
13-12-2013 Nghị quyết số 114/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng bến xe khách và bãi đỗ xe vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 59 đến trang 60)
13-12-2013 Nghị quyết số 115/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các tiêu chí để phân loại xã theo mức độ khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 61 đến trang 62)
13-12-2013 Nghị quyết số 116/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ mới, đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học -công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 63 đến trang 65)
13-12-2013 Nghị quyết số 117/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 66 đến trang 69)
13-12-2013 Nghị quyết số 118/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 70 đến trang 71)
11-12-2013 Nghị quyết số 96/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013. (từ trang 72 đến trang 73)
12-12-2013 Nghị quyết số 97/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 74)
12-12-2013 Nghị quyết số 98/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 75)
13-12-2013 Nghị quyết số 102/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 và giai đoạn 2014 - 2015. (từ trang 76 đến trang 110)
13-12-2013 Nghị quyết số 104/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2014. (từ trang 111 đến trang 114)
13-12-2013 Nghị quyết số 105/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2014. (từ trang 115 đến trang 116)
13-12-2013 Nghị quyết số 107/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh giao biên chế công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2014. (từ trang 117 đến trang 121)
13-12-2013 Nghị quyết số 108/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2014. (từ trang 122 đến trang 123)
49,892,396 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner