Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 04-01-2014: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2013 Quyết định số 64/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế giao và điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2014. (từ trang 03 đến trang 08)
27-12-2013 Quyết định số 68/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 09 đến trang 18)
28-12-2013 Quyết định số 69/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế huy động đóng góp, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 19 đến trang 24)
31-12-2013 Quyết định số 93/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 25 đến trang 42)
20-12-2013 Quyết định số 6220/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 43 đến trang 54)
20-12-2013 Quyết định số 6228/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện "Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 55 đến trang 62)
23-12-2013 Quyết định số 6252/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển chăn nuôi và kinh tế vườn hộ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020. (từ trang 63 đến trang 71)
24-12-2013 Quyết định số 6263/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Nghệ An. (từ trang 72 đến trang 99)
31-12-2013 Chỉ thị số 37/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm A/H5N1, H7N9 và H10N8. (từ trang 100 đến trang 102)
26-12-2013 Quyết định số 6368/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 103)
50,927,978 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner