Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 06-01-2014: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2013 Quyết định số 70/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. (từ trang 04 đến trang 07)
30-12-2013 Quyết định số 71/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. (từ trang 08 đến trang 11)
30-12-2013 Quyết định số 72/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. (từ trang 12 đến trang 15)
30-12-2013 Quyết định số 73/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. (từ trang 16 đến trang 19)
30-12-2013 Quyết định số 74/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. (từ trang 20 đến trang 23)
30-12-2013 Quyết định số 75/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. (từ trang 24 đến trang 27)
30-12-2013 Quyết định số 76/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. (từ trang 28 đến trang 31)
30-12-2013 Quyết định số 77/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. (từ trang 32 đến trang 35)
30-12-2013 Quyết định số 78/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. (từ trang 36 đến trang 39)
30-12-2013 Quyết định số 79/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. (từ trang 40 đến trang 43)
30-12-2013 Quyết định số 80/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. (từ trang 44 đến trang 47)
30-12-2013 Quyết định số 81/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. (từ trang 48 đến trang 51)
30-12-2013 Quyết định số 82/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. (từ trang 52 đến trang 55)
30-12-2013 Quyết định số 83/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. (từ trang 56 đến trang 59)
30-12-2013 Quyết định số 84/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. (từ trang 60 đến trang 63)
30-12-2013 Quyết định số 85/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. (từ trang 64 đến trang 67)
30-12-2013 Quyết định số 86/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. (từ trang 68 đến trang 71)
30-12-2013 Quyết định số 87/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. (từ trang 72 đến trang 75)
30-12-2013 Quyết định số 88/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. (từ trang 76 đến trang 79)
30-12-2013 Quyết định số 89/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. (từ trang 80 đến trang 83)
30-12-2013 Quyết định số 90/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. (từ trang 84 đến trang 87)
02-01-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức thu và mức chi phí thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 88 đến trang 89)
06-01-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công, phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thẩm định nguồn vốn và mức hỗ trợ các dự án thuộc Chương trình 30a trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 90 đến trang 92)
24-12-2013 Chỉ thị số 36/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tổ chức Tết trồng cây xuân Giáp Ngọ năm 2014. (từ trang 93 đến trang 94)
30-12-2013 Thông báo số 693/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 12 năm 2013. (từ trang 95 đến trang 99)
49,891,331 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner