Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 10-02-2014: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2013 Quyết định số 65/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2014. (từ trang 03 đến trang 49)
16-12-2013 Quyết định số 66/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2014. (từ trang 50 đến trang 53)
22-01-2014 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định các tiêu chí để phân loại xã theo mức độ khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 54 đến trang 55)
22-01-2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 56 đến trang 70)
06-01-2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác Thú y năm 2014. (từ trang 71 đến trang 74)
09-01-2014 Quyết định số 109/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. (từ trang 75 đến trang 99)
20-01-2014 Quyết định số 231/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án đổi mới phát triển Hợp tác xã tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2020. (từ trang 100 đến trang 111)
49,892,456 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner