Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 11 + 12 xuất bản ngày 01-03-2014: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-01-2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ phụ cấp độc hại và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với công chức, viên chức và người lao động làm công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 07)
27-01-2014 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về điều kiện hoạt động của phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người hoặc bè khi hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 08 đến trang 18)
27-01-2014 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 19 đến trang 22)
07-02-2014 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 23 đến trang 31)
21-02-2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 32 đến trang 43)
24-02-2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai quyết toán NSNN năm 2012 tỉnh Nghệ An. (từ trang 44 đến trang 54)
24-02-2014 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai dự toán ngân sách năm 2014 tỉnh Nghệ An. (từ trang 55 đến trang 69)
25-01-2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 70 đến trang 73)
23-01-2014 Quyết định số 405/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành những giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2014. (từ trang 74 đến trang 83)
27-01-2014 Quyết định số 480/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Nghệ An năm 2014. (từ trang 84 đến trang 88)
12-02-2014 Quyết định số 542/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2014. (từ trang 89 đến trang 95)
25-01-2014 Thông báo số 48/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01 năm 2014. (từ trang 96 đến trang 100)
28-02-2014 Thông báo số 90/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 02 năm 2014. (từ trang 101 đến trang 105)
25-01-2014 Quyết định số 468/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. (trang 106)
10-02-2014 Quyết định số 528/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức. (trang 107)
49,910,405 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner